Σε περίπτωση οδοντιατρικής έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε αμέσως με τον οδοντίατρό σας. Θα σας καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματα.